“Svetovna kavarna”

Osnovna ideja "Svetovne kavarne" je bila, da se dijake spodbudi k medsebojnemu pogovoru, tako da lahko intenzivno razpravljajo in razmišljajo o vprašanjih in problemih, ki se nanašajo na življenje v ustanovi, kot je Mladinski dom.

"Svetovna kavarna"
"Svetovna kavarna"
"Svetovna kavarna"
"Svetovna kavarna"
"Svetovna kavarna"
"Svetovna kavarna"
"Svetovna kavarna"
"Svetovna kavarna"
"Svetovna kavarna"
"Svetovna kavarna"
"Svetovna kavarna"