Domski kviz “Male sive celice”

18 dijakinj in dijakov Mladinskega doma je preizkusilo svojo splošno znanje na tretjem domskem kvizu „Male sive celice“.

Pri nižješolcih je zmagala ekipa Jank Danilo, Groppazzi Martin in Deu Ošlak Yuri Lev, pri višješolcih pa ekipa Rozman Maks, Čop David in Pirš Pascal Emanuel.

Zmagovalni ekipi sta za nagrado prejeli vrednostne bone za knjigarno Haček v višini 120 evrov.

Domski kviz "Male sive celice"
Domski kviz "Male sive celice"
Domski kviz "Male sive celice"
Domski kviz "Male sive celice"