Delavnica s Ksenijo Kos na temo “Postavljanje mej v odnosu s starši”

Delavnica je bila v bistvu nadaljevanje seminarja, ki so se ga vzgojitelji udeležili v Novi Gorici. Predavateljica je zato najprej povzela pričakovanja prisotnih in jih nato počasi s pomočjo teorije prelila v prakso. Pri postavljanju mej gre vedno za ugotavljanje glavnega problema in ne za njegovo reševanje. Pri tem si lahko pomagamo s vprašanji, kje smo in kaj se dogaja. Nikoli ne gre samo za vsebino oz. strokovnost, vedno so vključena tudi neverbalna telesna komunikacija in čustva. Zato se konfliktov nikoli ne rešuje preko telefona ali elektronske pošte. Pri pogovorih nam pomaga struktura, ki nam daje oporo. Vedno znova tudi preverjamo ali smo se pravilno razumeli. Ne smemo dopustiti, da nas potegne regresija v stanje otroka, ker takrat ne reagiramo odraslo. Enako velja tudi za stanje staršev, ker takrat reagiramo pod vplivom predsodkov, ki smo se jih nabrali skozi življenje. Po opravljenih dejanjih opravimo analizo, ki je namenjena vprašanju, zakaj smo s temi kapacitetami, ki smo jih imeli na voljo, tako reagirali oz. nekaj naredili.

Delavnica s Ksenijo Kos na temo "Postavljanje mej v odnosu s starši"