Izobraževalni dan na temo leta “Ne postani odvisen”

Izobreževalni dan je potekal v treh sklopih:

  • Delavnica za nižješolce z naslovom "Prijateljev objem" za krepitev zdravih odnosov in preprečevanje zasvojenosti.
  • Delavnica za višješolce z naslovom "Katera vrata odprem" o kemičnih in nekemičnih zasvojenostih.
  • Predavanje za starše, učitelje, vzgojitelje in druge zainteresirane na temo "Radosti in pasti novih tehnologij".
Izobraževalni dan na temo leta “Ne postani odvisen”
Izobraževalni dan na temo leta “Ne postani odvisen”
Izobraževalni dan na temo leta “Ne postani odvisen”
Izobraževalni dan na temo leta “Ne postani odvisen”
Izobraževalni dan na temo leta “Ne postani odvisen”
Izobraževalni dan na temo leta “Ne postani odvisen”
Izobraževalni dan na temo leta “Ne postani odvisen”
Izobraževalni dan na temo leta “Ne postani odvisen”