Informativni večer za domske dijake

Ob pričeku šolskega leta vse domske dijake povabimo na informativni večer, kjer na kratko predstavimo Mladinski dom, razne delokroge sodelavcev ter najvažnejša določila in osnovna pravila, ki so nujna za skupno življenje. Zavedamo se, da so povsod, kjer živi velika skupina ljudi, skupna pravila nujno potrebna. Glavno vodilo, ki nas je usmerjalo pri sestavljanju teh pravil, je bilo načelo obzirnosti in tolerance do sočloveka. Zavedamo se, da je s prepovedmi težko reševati probleme, zato upamo, da bodo ta pravila skupnega življenja postala za domske prebivalce samoumevna in vredna spoštovanja.

Informativni večer za domske dijake
Dijakinje in dijaki 1. skupine (vzgojitelj Slivniker Aljoša)
Dijakinje in dijaki 1. skupine (vzgojitelj Slivniker Aljoša)
Dijakinje in dijaki 2. skupine (vzgojitelj Pušnik Peter)
Dijakinje in dijaki 2. skupine (vzgojitelj Pušnik Peter)
Dijakinje in dijaki 3. skupine (vzgojiteljica Zabukovšek Srebotnik Vesna)
Dijakinje in dijaki 3. skupine (vzgojiteljica Zabukovšek Srebotnik Vesna)
Dijakinje in dijaki 4. skupine (vzgojiteljica Lunder Ana)
Dijakinje in dijaki 4. skupine (vzgojiteljica Lunder Ana)