Filmski večer

Filmski večer je bil prvo srečanje filmskega krožka v tem šolskem letu. Skupaj z našim mentorjem Cirilom Murnikom smo si ogledali filme, ki smo jih posneli prejšnje šolsko leto.

Filmski večer
Filmski večer