home

Impressum

Splošni podatki

Naziv v društvenem registru:
                  Slovensko šolsko društvo v Celovcu
                  Slowenischer Schulverein in Klagenfurt


Društveni register je pri:
                  Zvezni policijski direkciji v Celovcu

Zadnji občni zbor:
                  08.11.2016

Društvene ustanove:
                  o Mladinski dom - Jugendheim
                  o Dvojezični vrtec "SONCE" Celovec
                     Zweisprachiger Kindergarten "SONCE" Klagenfurt
                  o Dvojezični vrtec "MINKA" Škofiče
                     Zweisprachiger Kindergarten "MINKA" Schiefling
                  o Dvojezični vrtec "PIKA" Šentprimož
                     Zweisprachiger Kindergarten "PIKA" St. Primus


Zastopniki društva:
                  dr. Augustin Malle, predsednik
                  mag. Magda Errenst, podpredsednica
                  mag. Josef Blajs, tajnik
                  Velik Edith, blagajničarka


Lokacija:


Cesta:       Mikschallee 4
P.štev.:      9020
Kraj:          Celovec
Telefon:     0463/35651
Faks:         0463/35651-11
E-mail:       office@mladinskidom.at
URL:          http://www.mladinskidom.at
CDR-štev. 417461293
UID:           ATU59344089

Dodatne informacije:

Počitniška ureditev :   
                  V času poletnih počitnic vodimo Mladinski dom kot turistični obrat
                  (prenočitve z zajtrkom).
Glej spletno stran: Gostinski obrat

poslovodja/ravnatelj:  
                   Mag. Blajs Josef

Vpis v seznamu Koroške gospodarske zbornice:
                 
im Firmen A - Z von WKO.AT

Opozorilo o jamstvu:

                   Čeprav vsebine skrbno kontroliramo, ne jamčimo za vsebine tujih
                   linkov. Za vsebine strani, ki jih dosežete preko linkov, jamčijo samo
                   njihovi lastniki. Mi damo možnost linkov, ker smo ob času njihove
                   ponudbe prepričani, da nimajo nezakonitih vsebin. Kakor hitro zvemo,
                   da ponujajo nezakonite vsebine ali dejanja ali delajo reklamo zanje ali
                   podobno, link odstranimo.

n a   z a č e t e k   s t r a n i    

© J. Blajs 2000-2018